Blue Flower

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk - Komisija) vērš uzmanību, ka uz tā dēvētām virtuālajām valūtām (piemēram, Bitcoin un līdzīgiem instrumentiem) nav attiecināmi Komisijas kompetencē esoši normatīvie akti (piemēram, Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums, Finanšu instrumentu tirgus likums utt.). Līdz ar to komercdarbība, kas saistīta ar Bitcoin un tam līdzīgu instrumentu uzpirkšanu un izplatīšanu, nav uzskatāma par finanšu instrumentu vai elektroniskās naudas emisiju, vai maksājumu pakalpojumu veikšanu. Līdz ar to fiziskās vai juridiskās personas, kuras veic komercdarbību, kas ir saistīta ar Bitcoin uzpirkšanu un izplatīšanu, netiek licencētas vai reģistrētas Komisijā kā finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki.

Vienlaikus Komisija uzsver, ka Bitcoin un tam līdzīgie instrumenti nav uzskatāmi arī par oficiālu valūtu, ņemot vērā, ka šāda tipa instrumentu emisija un izmantošana netiek regulēta, un nav piesaistīti kādas valsts nacionālajai valūtai. Oficiālās valūtas ir valstu un maksājumu sistēmu atzīts likumīgais maksāšanas līdzeklis, un tās tiek pieņemtas un lietotas apritē. Turpretim Bitcoin nav pielīdzināms nevienas valsts nacionālajai valūtai, jo tas nav atļauts ar likumu un to nav izdevusi kāda kompetenta iestāde, piemēram, Latvijas Banka vai Eiropas Centrālā Banka. Ņemot vērā minēto, Komisija norāda, ka patlaban Bitcoin pēc tā būtības drīzāk ir uztverams kā prece jeb produkts, kuru var izmantot kā maiņas līdzekli, ja puses par to vienojas, tādējādi šis instruments nav pielīdzināms legālam maksāšanas līdzeklim.

Papildus Komisija norāda, ka Eiropas Banku iestāde (turpmāk – EBI) 2013. gada decembrī publicēja brīdinājumu par riskiem, kas ir saistīti ar virtuālās valūtas, piemēram, Bitcoin, izmantošanu, veicot dažādus darījumus. EBI ir norādījusi, ka patērētāju tiesības pašlaik netiek aizsargātas, jo nav izstrādāti īpaši noteikumi darījumiem, kuri veikti, izmantojot virtuālo valūtu kā maksāšanas līdzekli, tādējādi pastāv risks zaudēt naudu. Turklāt EBI norāda, ka nav nekādu garantiju, ka valūtas vērtība nākotnē nemainīsies. Plašāka informācija par minēto publikāciju pieejama internetā: http://www.eba.europa.eu/-/eba-warns-consumers-on-virtual-currencies.

Komisija vērš uzmanību, ka uzņēmumam, kurš vēlas veikt komercdarbību, kas ir saistīta ar Bitcoin, var rasties sarežģījumi ar norēķinu kontu atvēršanu kredītiestādēs, jo šādu uzņēmumu apkalpošana var apdraudēt kredītiestāžu reputāciju. Arī Eiropas Centrālā banka ir atzinusi, ka dalība virtuālajās valūtas shēmās (piemēram, Bitcoin un līdzīgu instrumentu shēmās) tās lietotājiem var radīt likviditātes, kredīta, juridiskos un operacionālos riskus (publikācija pieejama: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf).

  • No comments found

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be in between 10-300 characters