Blue Flower

SIA "AirPay" darbībā tika konstatēti likumā noteikto prasību pārkāpumi, un FKTK padome pieņēma lēmumu par SIA "AirPay" darbība apturēšanu, lai aizsargātu maksājumu pakalpojumu saņēmēju intereses.
Saskaņā ar šo lēmumu, sākot ar 03.03.2016. SIA "AirPay" nevar pieņemt trešo personu naudas līdzekļus savu klientu vārdā, taču SIA "AirPay" ir tiesības naudas līdzekļus, kas klientu vārdā saņemti līdz 03.03.2016. plkst. 00.00 pārskaitīt uz klientu kontiem, kas atvērti kredītiestādē.
FKTK sekos līdzi, lai iestādes klientu intereses tiktu ievērotas un aizsargātas.

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774808, 29467009
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.